Veifinning

Prosjekttype: Redesign veifinningssystem 

Klient: Gjøvik videregående skole

Emne: IDG3950 – Veifinningssystemer

Semester: Høst 2022, NTNU Gjøvik

Gruppe: Utviklet med Ingrid Malene Steinsland

Brief
Oppgaven er å utvikle et helhetlig veifinnings- og skiltsystem for Gjøvik videregående skole. Systemet skal løse utfordringene med å gi tydelige veibeskrivelser og navigasjon til alle brukere, inkludert elever, ansatte, besøkende, personer med spesielle behov osv. Målet er å tilby en tilgjengelig løsning som gir klar og konsistent informasjon gjennom skilt og merking på skolen. Gruppen skal utvikle et system som dekker behovene for oversikts-, retnings- og stedsinformasjon. 

Løsning
Gjøvik videregående skole har fått et nytt veifinningssystem som er inspirert av skogfylket Innlandet og bruker derfor materialer knyttet til industriproduksjon. Systemet inkluderer et nytt navnesystem som gjør det enklere å navigere seg rundt, og bruker et modulsystem som sikrer høy funksjonalitet og fleksibilitet ved eventuelle endringer. Navigasjonen på skolen er betydelig forbedret ved hjelp av designelementer fra Innlandet fylkeskommune, samt skolens unike linjer og funksjoner. I tillegg har skolen fått tilpassede piktogrammer utviklet spesielt for bruk på skolen. Målet er å skape en følelse av tilhørighet og stolthet knyttet til regionen, samtidig som det tilbys et moderne og funksjonelt veifinningssystem.

Gammelt og nytt system. Det nye systemet bruker navn på bygg ut ifra hva som befinner seg der. Materialer og montering.
Piktogramsett utviklet spesielt for Gjøvik VGs inneholder figurer og piler som er utformet i henhold til SEGD-modellen. Piktogrammene inkluderer salongen, bygghallen, busstoppene og kantinen.
Bord ved hovedinngang og skilt ved trapp.
Skilt ved trapp og toalettskilt.
Utendørs pylon med mål og skilt ved trapp.
Skilt med mål.
Skilt med mål.
Skilt med mål.